W słowniczku pojęć znajdziesz objaśnienie najczęściej wykorzystywanych w praktyce lekarskiej terminów medycznych dotyczących astmy i POChP.

choroba przewlekła

choroba przebiegająca przez długi okres czasu, nie zawsze daje wyraźne objawy, często wymaga ustalonego z lekarzem sposobu monitorowania (obserwacji)