W słowniczku pojęć znajdziesz objaśnienie najczęściej wykorzystywanych w praktyce lekarskiej terminów medycznych dotyczących astmy i POChP.

grzybica jamy ustnej

infekcja grzybicza błony śluzowej – w warunkach prawidłowych naturalne siły obronne organizmu kontrolują wzrost różnych potencjalnych patogenów. W przypadku lokalnie (wziewne kortykosteroidy) lub ogólnie (ciężka choroba, antybiotykoterapia szerokospektralna) zmniejszonej odporności może dochodzić do zaburzeń równowagi w tym względzie i pojawiają kliniczne cechy infekcji grzybiczej – najczęściej "drożdzycy".