W słowniczku pojęć znajdziesz objaśnienie najczęściej wykorzystywanych w praktyce lekarskiej terminów medycznych dotyczących astmy i POChP.

trwała przebudowa dróg oddechowych

w niekorzystnych okolicznościach długotrwały, przewlekły stan zapalny może prowadzić do przebudowy strukturalnej dróg oddechowych z wytworzeniem ‘blizn’ na trwałe zwężających oskrzela i będących przyczyną nieodwracalnych zaburzeń wentylacji.