W słowniczku pojęć znajdziesz objaśnienie najczęściej wykorzystywanych w praktyce lekarskiej terminów medycznych dotyczących astmy i POChP.

ACQ

Asthma Control Questionnaire - Kwestionariusz Kontroli Astmy, pozwala ocenić czy uzyskano odpowiednią stabilizację / kontrolę

alergen

alergen to cząsteczka, która u osoby uczulonej wywołuje objawy alergiczne (ze strony układu oddechowego, pokarmowego, skóry lub objawy uogólnione), podczas gdy dla osoby nieuczulonej jest obojętna. Chemicznie zwykle jest to białko, ale mogą też być proste związki chemiczne, które swych właściwości nabywają po połączeniu się z białkami w organizmie.

alergen pochodzenia zwierzęcego

to alergen wydzielany przez zwierzęta z sierścią, naskórkiem, śliną, czy innymi wydzielinami i wydalinami.

alergen powietrznopochodny

(inaczej alergen wziewny) czyli unoszący się w powietrzu. Takimi alergenami są pyłki roślin wiatropylnych, roztocza kurzu domowego, alergeny karaluchów i zwierząt oraz zarodniki pleśni. Wywołują one zwykle objawy alergii ze strony układu oddechowego, czasem ze strony skóry, ale wyjątkowo mogą również powodować reakcje alergiczne uogólnione.

astma

choroba dróg oddechowych charakteryzująca się występowaniem skurczu oskrzeli w odpowiedzi na różne bodźce

astma alergiczna

to taki typ astmy, w której główną rolę w wywoływaniu objawów odgrywa uczulenie na swoiste alergeny i ekspozycja na te alergeny.

atak astmy

stan nagły, wywołany wystąpieniem uciążliwych objawów, zwłaszcza duszności, spowodowane silnym skurczem oskrzeli